SRT lICE I NALIČJE VRHUNSKOG SPORTA - DOVRŠEN PRIJEDLOG PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ SKRBI SPORTAŠA

 • SRT lICE I NALIČJE VRHUNSKOG SPORTA - DOVRŠEN PRIJEDLOG PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ SKRBI SPORTAŠA
  19. siječanj 2021

  INFO O PROJEKTU SRT LNVS
  U 2020. godini održano je 7 sastanaka SRT-a Lice i naličje vrhunskog sporta na kojima su prisustvovali članovi DSVR-a (g. Paškvalin – voditelj projekta od 2020. (predsjednik SRT), g. Kraljević, g. Tabaković, gđa. Anzulović, g. Janković, g. Glavaš i gđa. Kovač), a sve u suradnji sa suradnicima projekta od 2019. godine - Hrvatskim društvom za sportsku medicinu i Hrvatskim društvom za medicinu rada te smo zajednički i uspješno kroz 2020. nastavili rad na projektu, odnosno na poboljšanju zdravstvene skrbi sportaša kroz prijedloge zakonskih i podzakonskih akata, između ostalog i na sadržaju prijedloga Pravilnika o zdravstvenoj skrbi sportaša koji je propisan Zakonom o sportu (ZOS) iz 2006. (ali nije zaživio), a koji smo i dovršili.
  Držimo važnim da Ministarstvo zdravstva u čijoj je ingerenciji donošenje predmetnog Pravilnika sukladno ZOS-u bude informirano o našem kontinuiranom radu na istom te da sukladno tome preuzme daljnje koordiniranje svih aktivnostima u cilju da Pravilnik što prije stupi na snagu pogotovo u vremenu gdje nam je borba za zdravlje  svakog stanovnika Republike Hrvatske na prvom mjestu.
  Shodno gore navedenom zatražen je termin za sastanak s ministrom zdravstva gospodinom Vilijem Berošem početkom siječnja 2021. godine, a prilog zamolbi za sastankom je i dopis HDSM-a upućen u 2019. godini državnom tajniku resornog ministarstva u kojem su detaljnije pojašnjene smjernice djelovanja i prijedlozi rješavanja problema i teškoća predmetne tematike, a koja je aktualna i danas. HDSM i HDMR - suradnici na projektu DSVR-a organizirali su više tribina i okruglih stolova s ovom temom na kojima su sudjelovali i predstavnici ministarstava zdravstva, ministarstva financija, HZZO-a, SDUŠ-a, Pravobraniteljice za djecu i drugi.
  Stoga smo izuzetno ponosni na suradnju s HDSM-om i HDMR-om jer smo zajedničkim snagama  pobudili zainteresiranost za zdravstvenu skrb sportaša u ministarstvu zdravstva.
  Također, važno je za spomenuti kako je sportska medicina ušla i službeno u plan i program mjera zdravstvene zaštite 2020. – 2022. Pod točkom 1.15. PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SPORTAŠA https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_142_2753.html, a taj dokument je ujedno i pravna  osnova  za naše zahtjeve u poboljšanju  zdravstvene skrbi sportaša za što se kroz projekt SRT-a Lice i naličje vrhunskog sporta zalažemo od 2018. godine.
  Sve gore navedeno popraćeno je i medijski na Internet stranici DSVR-a pod linkom PROJEKT SRT LNVS, društvenoj mreži Facebook, putem NEWSLETTERA, a uz pomoć našeg vanjskog suradnik, uvaženog sportskog novinara g. Marina Šareca. Na taj način smo vrlo uspješno informirali medije i širu javnost iz sustava sporta o predmetnom projektu.

  DSVR