ODRŽANO JE PREDAVANJE ZA ČLANOVE DSVR-A NA TEMU „FIZIOTERAPIJA U FUNKCIJI UNAPRJEĐENJA KVALITETE ŽIVOTA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA“

 • ODRŽANO JE PREDAVANJE ZA ČLANOVE DSVR-A NA TEMU „FIZIOTERAPIJA U FUNKCIJI UNAPRJEĐENJA KVALITETE ŽIVOTA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA“
  29. studeni 2017

  U utorak, 28.11.2017. u prostorijama DSVR-a održano je stručno i edukativno predavanje g. Dalibora Kiseljaka, dipl. physioth., mag. educ. art. na temu: „FIZIOTERAPIJA U FUNKCIJI UNAPRJEĐENJA KVALITETE ŽIVOTA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA“.

  Ovom prilikom zahvaljujemo se na dolasku g. Dalibora Kiseljaka te na stručnim prijedlozima i savjetima s njegove strane kao i svim članovima koji su aktivno sudjelovali u predavanju iznoseći svoje primjere i probleme iz vrhunskog ali i rekreativnog sporta.

  Interakcijom između predavača i prisutnih članova stvorila se ugodna atmosfera koja je donijela osim stručnih savjeta za sve prisutne i buduću potencijalnu suradnju s iznimnim predavačem.

  DSVR