BIOGRAFIJE - Damir Barić

  • Damir Barić
    ime i prezime: Damir Barić
    datum rođenja: 13.03.1973.
    mjesto rođenja: Zagreb
    sport: Karate