BIOGRAFIJE - Alojzije Janković

 • Alojzije Janković
  ime i prezime: Alojzije Janković
  sport: šah
  status člana: Redovan - NE

  ALOJZIJE JANKOVIĆ
  • Magistar ekonomije (Ekonomski fakultet u Zagrebu)
  • Stručni specijalist Sportskog menadžmenta(Master studij ASPIRA Split) - dobitnik Dekanove nagrade za najboljeg studenta
  • Višestruki kadetski i juniorski te pojedinačni seniorski prvak Hrvatske u šahu
  • Sa 23 godine, nositelj najviše titule u šahu - titule velemajstora
  • Višestruki reprezentativac Hrvatske, nastupio na 14 europskih prvenstava, 2 svjetska prvenstva te 2 šahovske Olimpijade
  • Osvajač brojnih međunarodnih turnira, član hrvatske reprezentacije koja je postigla najbolji ekipni rezultat u povijesti hrvatskog šaha diobom 3.-4. mjesta na europskom prvenstvu 2017.godine
  • Prema kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora vrhunski hrvatski sportaš u trajanju više od 14 godina
  • Nositelj licence Svjetske šahovske organizacije (FIDE) za trenera
  • Glavni trener hrvatske šahovske reprezentacije na juniorskim svjetskim prvenstvima,  u Južnoj Africi 2014. godine te Grčkoj 2015. godine
  • 2015. godine jedan od 20 svjetskih trenera suradnika na priručniku Trenerske komisije FIDE
  • Dugogodišnji voditelj emisije Šahovski komentar na HRT 3
  • Gost komentator na nekoliko velikih šahovskih turnira, npr. EP 2019. Skoplje
  • U časopisu Šahovski Glasnik, objavio 70 članaka te tri godine obavljao funkciju glavnog urednika
  • Autor brojnih šahovskih knjiga i članaka na engleskom jeziku
  • Redovni predavač na međunarodnim seminarima Svjetske i Europske šahovske organizacije (FIDE i ECU)
  • Autor programa te glavni predavač na stručnom osposobljavanju za instruktora šaha u 2018. i 2020. godini u sklopu Hrvatske Olimpijske Akademije
  • Nositelj titule Međunarodnog organizatora FIDE koja je u povijesti dodijeljena samo petorici šahovskih organizatora u Hrvatskoj, a bez koje se ne može kandidirati, niti održati, bilo koje europsko ili svjetsko šahovsko prvenstvo na području Hrvatske
  • Na Europskim sveučilišnim igrama Zagreb-Rijeka 2016. tehnički delegat
  • Organizator Europskog seniorskog šahovskog prvenstva 2019. godine te Europskog amaterskog šahovskog prvenstva 2021.
  • Delegat Hrvatske na kongresima Europske Šahovske Unije i Svjetske šahovske federacije (broji 190 zemalja)
  • U travnju 2019. godine, na OFEL konferenciji o korporativnom upravljanju, menadžmentu i poduzetništvu u Dubrovniku, kao prvi autor prezentirao rad pod nazivom: “Chess as a Powerful Educational Tool for Successful People“. Rad je u 2020. godini uvršten u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju kao znanstveni rad
  • Panelist na najvećoj svjetskoj šahovskoj konferenciji “Chess & Technology“,  London 2020.
  • Moderator panel konferencija o sportskom menadžmentu na kojem su sudjelovale eminentne osobe iz svijeta sporta: “Sportski menadžment - ključ uspjeha u europskom i hrvatskom sportu“, Zagreb 2018., “Izazovi hrvatskog sporta“ Zagreb 2019. godine
  • Panelist na temu preoblikovanja GNK Dinamo i generalno športskih klubova u športska dionička društva, Kazalište „Vidra“, studeni 2018. godine
  • Na konferenciji “Sportfest“ Poreč 2020., predavač na temu sporta i biznisa
  • 2018. godine, na Kongresu u Batumiju, izabran za člana Izvršnog odbora Svjetske šahovske organizacije (FIDE) - prvi Hrvat u tijelima FIDE
  • Predsjednik Zone FIDE koju čine: Izrael, Švicarska, Njemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo
  • Član Upravnog odbora Mediteranske šahovske asocijacije
  • Član Komisije za ravnopravnost spolova HOO-a
  • Član Povjerenstva za sustav natjecanja HOO-a
  • Osnivač i potpredsjednik Hrvatske Asocijacije za Sportski Menadžment
  • Član Upravnog odbora Društva sportaša veterana i rekreativaca
  • Član SRT-a Lice i naličje vrhunskog sporta te aktivni sudionik Projekta SRT-a – Tema: Zdravstvena zaštita sportaša - Link SRT
  • Aktivni sudionik u Europskom projektu DSVR-a „Active in Sport Again“ - Link AS-A
  • Trenutno zaposlen na mjestu glavnog tajnika Hrvatskog šahovskog saveza