27. SJEDNICA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA GRADA ZAGREBA, TOČKA 1. POJAVNOST NASILJA SPORTAŠA I SPORTAŠICA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

 • 27. SJEDNICA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA GRADA ZAGREBA, TOČKA 1. POJAVNOST NASILJA SPORTAŠA I SPORTAŠICA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
  30. studeni 2023

  Predsjednica Društva sportaša veterana i rekreativaca gđa. Marija Anzulović, dopredsjednica gđa. Klaudija Bubalo i stručna tajnica gđa. Eleonora Kovač na poziv glavne tajnice Sportskog saveza Grada Zagreba gđe. Suzane Šop sudjelovale su na 27. sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba. Poziv za sudjelovanje na sjednici glavna tajnica SSGZ-a gđa. Suzana Šop primila je od Gradske skupštine Grada Zagreba, a s obzirom na značaj tematike pod točkom 1. pod nazivom „Istraživanje pojavnosti nasilja kod sportašica i sportaša na području Grada Zagreba“ pozvala je da joj se pridruže stručne tajnice i stručni tajnici gradskih sportskih saveza te zainteresirani dionici iz sustava sporta. Sjednica Povjerenstva održana je u Staroj gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I u dvorani B.

  Pod točkom 1. predstavljeni su rezultati istraživanja koje je Grad Zagreb organizirao u suradnji s izv. prof. dr. sc. Zrinkom Greblo Jurakić, Odsjek za psihologiju, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom „Istraživanje pojavnosti nasilja kod sportašica i sportaša na području Grada Zagreba“.
  Rezultate istraživanja prezentirala je izv. prof. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić te je napomenula sljedeće:
  - Istraživanje je provedeno anonimno putem online upitnika koji je sadržavao niz tvrdnji kojima se ispituje percepcija rodne ravnopravnosti i nasilja u sportskom okruženju sa sportašicama i sportašima starijima od 18 godina koji treniraju ili su tijekom života trenirali u klubovima na području Grada Zagreba.
  - Istraživanjem su se nastojali ispitati rodno specifični razlozi koji mogu objasniti trend rjeđeg uključivanja i češćeg odustajanja djevojaka od sporta. Pored navedenog, ispitivala se i zastupljenost različitih oblika nasilnih ponašanja trenera/ica i članova/ica sportskog tima koji su također povezani s osipanjem iz sporta.
  - Opći cilj istraživanja bio je identificirati činitelje koji mogu imati negativan utjecaj s aspekta sudjelovanja u sportskim aktivnostima i s aspekta psihosocijalne dobrobiti sportaša/ica. Na Temelju dobivenih rezultata predložit će se mjere poput izrade Etičkog kodeksa kojima je svrha osigurati da se sportske aktivnosti odvijaju u sigurnoj i nenasilnoj okolini u kojoj žene i muškarci imaju jednaka prava i ravnopravan status te koje će definirati procedure pri prijavi i rješavanju nasilnog ponašanja.
  Također, gđa. Zrinka Greblo Jurakić naglasila je kako je uzorak istraživanja nažalost bio relativno mali (73 ž i 109 m) u odnosu na zahtjevnu tematiku te kako je ovo pilot projekt koji otvara vrata ka novim istraživanjima i analizama koje će obuhvatnije analizirati predmetnu tematiku i u suradnji s dionicima iz sustava sporta koji mogu u istoj značajno doprinijeti.

  Gđa. Klaudija Bubalo i gđa. Marija Anzulović pohvalile su hvalevrijedno istraživanje i izlaganje gđe. Zrinke Greblo Jurakić te su se aktivno uključile u diskusiju. Naglasile su kako je problematika koja je prezentirana kroz segment sporta nažalost sve prisutnija u školi, obitelji i društvu te kako kod izrade takvih istraživanja broj ispitanica i ispitanika mora biti na višoj razini radi važnosti teme koja se istražuje. Također, spomenule su kako je za segment sporta potrebno više specificirati pitanja u samom Upitniku (na kojim razinama natjecanja su sudjelovali ispitanici, radili se o rekreaciji ili vrhunskom sportu, specificirati dobivene rezultate ispitanika u odnosu na ekipne i pojedinačne sportove itd.), a kako bi se dobili rezultati koji će biti podloga za donošenje vrijednih strateških dokumenata za sustav sporta te društvenu zajednicu u cjelini.

  Dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mario Bajić dao je konkretne odgovore glede ulaganja u obrazovanje budućih trenera, kineziologa na svim stupnjevima obrazovanja, a kako bi isti išli u korak s disciplinama (psihologija, pedagogija, sociologija, didaktika i sl.) koje su neophodne da stručni kadar u sportu koji radi sa sportašicama i sportašima od najmlađe dobnih kategorija svoje znanje i iskustvo prenose na najvišoj stručnoj razini i u skladu sa zakonskom regulativom.

  Na sjednici Povjerenstva prisustvovala je predstavnica Gradskog ureda za sport i mlade gđa. Tanja Ališić koja je imala priliku prezentirati na jednoj od prijašnjih sjednica temu "Položaj žena u sportu" te kolegice i kolege iz gradskih sportskih saveza (Višnjica Kvesić, Mirela Šikoronja i Josip Kostelić).

  DSVR