ISTRAŽIVANJE - ANALIZA O DRUŠTVENO-EKONOMSKO-ZDRAVSTVENOM STATUSU SADAŠNJIH I BIVŠIH VRHUNSKIH SPORTAŠA RH - ZAKLADA DSVR

 • ISTRAŽIVANJE - ANALIZA O DRUŠTVENO-EKONOMSKO-ZDRAVSTVENOM STATUSU SADAŠNJIH I BIVŠIH VRHUNSKIH SPORTAŠA RH - ZAKLADA DSVR
  21. lipanj 2023

  Društvo sportaša veterana i rekreativaca (DSVR) je osnivač Zaklade Društva sportaša veterana i rekreativaca (Zaklada DSVR). Zaklada DSVR je osnovana 2014. godine sa svrhom da skrbi o starijim sportašicama i sportašima Grada Zagreba, zbog davanja novčanih pomoći, sudjeluje u troškovima medicinske pomoći kao i davanju pomoći u rehabilitacijske svrhe povrijeđenih sportaša veterana te njihovo zbrinjavanje uz jasno definirane kriterije prema Pravilniku Zaklade DSVR - Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku za dodjelu novčanih sredstava i drugih oblika potpora.

  Radi kvalitetnijeg uvida u društveno-ekonomsko-zdravstveni statusu bivših, ali i sadašnjih vrhunskih sportaša Zaklada DSVR je kreirala Google Forms – Upitnik s 12 pitanja te je isti provela u široj sportskoj zajednici. Upitnik je bio anoniman i provodio se u svrhu dobivanja općih informacija o potrebitim aktivnim i bivšim sportašima koji su nakon sportske karijere ostali bez mogućnosti da vlastitim sredstvima i prihodima ostvare osnovne uvjete za egzistenciju i druge životne potrebe. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 22. ožujka do 18. svibnja 2023., a u istraživanju je sudjelovalo 130 ispitanika iz 23 sportova s područja RH.

  Upitnik je proveden u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te se predmetnim Upitnikom nisu prikupljali osobni podaci, osim mišljenja ispitanika. Izraz „ispitanik“ koji se koristi u ovoj Analizi obuhvaća na jednak način muški i ženski rod. 

  Upitnik je proveden na inicijativu Upravitelja i Upravnog odbora Zaklade DSVR.

  ANALIZA - LINK

  DSVR