INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU - MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

 • INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU - MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA
  03. veljača 2023

  IZVOR: MINTS

  Ministarstvo turizma i sporta sukladno članku 64. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) ustrojava i vodi Nacionalni informacijski sustav u sportu.
   
  Glavni cilj Nacionalnog informacijskog sustava u sportu:            
  • Osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka po svim segmentima sporta u Republici Hrvatskoj koji se financiraju iz proračunskih sredstava namijenjenih za javne potrebe u sportu;
  • Osigurati digitalno podnošenje zahtjeva za upis/prijavu u evidencije i registre;
  • Osigurati javno dostupne informacije u sportu.
  Nacionalni informacijski sustav u sportu obuhvaća sljedeće registre i evidencije:
  1. Evidenciju sportaša;
  2. Registar kategoriziranih sportaša;
  3. Registar stručnih kadrova;
  4. Evidenciju pravnih osoba u sportu;
  5. Evidenciju sportskih građevina;
  6. Evidenciju sportskih natjecanja i rezultata;
  7. Registar samostalne sportske djelatnosti;
  8. Evidenciju sportskih nagrada, naknada i stipendija;
  9. Evidenciju financijskog praćenja sportskih programa;
  10. Evidenciju programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja;
  11. Evidenciju obrta;
  12. Evidenciju pravnih osoba ovlaštenih za licenciranje;
  13. Evidenciju natječaja i javnih poziva;
  14. Evidenciju sportske inspekcije;
  15. Evidenciju priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija;
  16. Evidenciju zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja.
   
  Podaci koji se nalaze u Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu mogu se učiniti dostupni javnosti u obliku skupa (otvorenih) podataka ili kroz izvještajni sustav u otvorenom i strojno čitljivom obliku, a služe kao podloga za izradu strateških dokumenata iz područja sporta i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja. Razmjena podataka s drugim sustavima provodi se sukladno propisima o državnoj informacijskoj infrastrukturi i propisima zaštite podataka te zaštite osobnih podataka.
  Način unošenja i pristupa podacima Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, kao i detaljniju razradu sadržaja te vrstu i oblik informacija koje se prikupljaju pravilnikom propisuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport.
    * produkcijska okolina za unos podataka od strane vanjski administratora (savezi, krovne organizacije, JLPRS i ostali kojima su izdani korisnički računi za unos podataka).