POGODNOSTI ZA ČLANOVE DSVR 2023.

 • POGODNOSTI ZA ČLANOVE DSVR 2023.
  30. prosinac 2022

   
  POGODNOSTI ZA ČLANOVE DSVR

  DARUVARSKE TOPLICE SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
  IZ DARUVARA I SPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA POTPISALI SU SPORAZUM O SURADNJI 27. RUJNA 2022. ZA POTREBE ČLANICA SSGZ-a.
  DSVR TEMELJEM POTPISANOG SPORZUMA O SURADNJU TE KAO REDOVNA ČLANICA SSGZ-a IMA MOGUĆNOST RANIJEG DOLASKA NA RED NA REHABILITACIJU, UZ PREDOČENJE UPUTNICE I ČLANSKE ISKAZNICE DSVR-a TE OSTALO (OSTALE USLUGE) PREMA DOGOVORU I MOGUĆNOSTIMA PRUŽATELJA USLUGA.
   
  KONTAKT DARUVARSKE TOPLICE:
  ADRESA: Julijev park 13, 43500, Daruvar
  TELEFON: 043 623 000
  WEB: https://www.daruvarske-toplice.hr

  Društvo sportaša veterana i rekreativaca
  Stručna tajnica
  Eleonora Kovač, mag.cin.
  Mob: +385 99 251 8894
   
   
   
  POLIKLINIKA MEDIKOL I DRUŠTVO SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA SURAĐUJU OD 2019. GODINE
  DSVR TEMELJEM SURADNJE IMA ODGOVARAJUĆE POPUSTE NA USLUGE.
   
  TELEFON: 072 12 12 12