POZIV - REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DSVR - 05.12.2022.

 • POZIV - REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DSVR - 05.12.2022.
  28. studeni 2022

  Temeljem članka 19. Statuta Društva sportaša veterana i rekreativaca predsjednica Društva sportaša veterana i rekreativaca upućuje
   
  P O Z I V
  ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

  koja će se održati u ponedjeljak, 05. prosinca 2022. u prostorijama Društva sportaša veterana i rekreativaca, Vojnovićeva 42/2 s početkom u 18.00 sati
   
   
  Predsjednica DSVR za redovnu godišnju Skupštinu predlaže sljedeći
   
  DNEVNI RED:
   
  1. Izbor radnih tijela Skupštine:
             1.1. Izbor radnog predsjedništva
             1.2. Izbor verifikacijske komisije
             1.3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  1. Izvješće komisije za verifikaciju mandata članova Skupštine
  2. Usvajanje Zapisnika s redovne godišnje Skupštine od 29. studenog 2021. godine
  3. Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. i o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu
  4. Programsko izvješće o radu DSVR-a za 2022. godinu
  5. Prijedlog - Plan i program DSVR-a za 2023. godinu
  6. Prijedlog - Financijski plan DSVR-a za 2023. godinu
  7. Primanje članova u redovno članstvo DSVR-a
  8. Razno
    
  Lijepo Vas molim da se sjednici godišnje redovne Skupštine odazovete ili spriječenost najavite ranije.
   
  S poštovanjem,

  PREDSJEDNICA
  Društva sportaša veterana i rekreativaca
  v.r. Klaudija Bubalo, mag. cin.