LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA, 29.06. - 02.07.2022., ZADAR

 • LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA, 29.06. - 02.07.2022., ZADAR
  04. srpanj 2022

  Od 29.06. do 02.07.2022. predsjednica DSVR gđa. Klaudija Bubalo i stručna tajnica gđa. Eleonora Kovač sudjelovale su u sklopu Ljetne škole kineziologa u radnoj skupini imenovane od strane Upravnog odbora SSGZ-a na izradi prijedloga za raspisivanje Javnog poziva za podnošenje za izradu i realizaciju plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2023., a sve kako bi se išlo u smjeru transparentnijeg i modernijeg načina sufinanciranja definiranih programskih aktivnosti u PJP-u. Poseban osvrt učinjen je i na mogućnostima razvoja ženskog sporta u Zagrebu, a sve kako bi se u procesu izrade općih akata kojima se definiraju smjernice i kriteriji za vrednovanje sportova, pravovremeno ugradili mehanizmi razvoja i ravnopravnosti žena u sportu.
  Također, velika pažnja posvetila se i tematici vezanoj za stručni rad u sustavu sporta koji čini 40 posto proračuna PJP-a. Slijedom navedenog radna skupina radila je na prijedlogu kriterija za sufinanciranje stručnog kadra u sportu kao podloge za donošenje Pravilnika o istome.

  Na Ljetnoj školi kineziologa sudjelovali su i ostali članovi DSVR i to: g. Neven Šavora i gđa. Renata Šašak ispred HOO-a u sklopu edukativnog djela programa te g. Rober Basić, g. Miroslav Novković i g. Anđelko Vučenik koji su bili dio gore navedene radne skupine.

  DSVR