BICIKLIJADA - ČLANOVI DSVR PODRŽALI SPORTSKO-EDUKATIVNU I JAVNOZDRAVSTVENU MANIFESTACIJU

  • BICIKLIJADA - ČLANOVI DSVR PODRŽALI SPORTSKO-EDUKATIVNU I JAVNOZDRAVSTVENU MANIFESTACIJU
    04. lipanj 2022

    Održana je sportsko-edukativna i javnozdravstvena manifestacija u kvartu Špansko, a glavni naglasak je bio na održavanju Kružne biciklijade u organizaciji Udruge Biciklom do zdravlja te uz brojne partnere NZJZ Dr. A. Štampar, DSVR, Veleučilušte V. Gorica i dr. Članovi DSVR-a (g. V. Šafranić, g. B. Peašinović, g. T. Paškvalin, g. Ž. Grabušić, stručna tajnica DSVR gđa. E. Kovač i ostali) aktivno su sudjelovali te su promovirali zdrav i aktivan način življenja od najmlađe do najstarije životne dobi. Ovo je samo jedna u nizu takvih manifestacija koje bi trebale postati tradicija svakog kvarta Grada Zagreba na dobrobit šire društvene zajednice. Bivši vrhunski sportaši pokazali su primjer dobre prakse kako biti involvirani u društvenu zajednicu i nakon završene sportske karijere.

    DSVR