PRODULJEN ROK TRAJANJA PROJEKTA AS-A DO 31.12.2021. RADI IZVANREDNE SITUACIJE UZROKOVANE COVID-19

  • PRODULJEN ROK TRAJANJA PROJEKTA AS-A DO 31.12.2021. RADI IZVANREDNE SITUACIJE UZROKOVANE COVID-19
    20. travanj 2021

    Temeljem podnijetog zahtjeva od strane DSVR-a prema Europskoj komisiji u veljači 2021. godine, a vezano za produljenje roka trajanja EU projekta Active in Sport Again! - Project Number: 613379-EPP-1-2019-1-HR-SPO-SSCP, RADI IZVANREDNE SITUACIJE KOJA JE UZROKOVANA PANDEMIJOM COVID - 19 u EUROPI te nemogućnosti realizacije sportskih aktivnosti u sklopu projekta kao i putovanja u Sloveniju i Bugarsku te Hrvatsku od strane partnera isti je zahtjev prihvaćen od Europske komisije te je donijet Amandman 1 kojim je definirano produljenje vremena trajanja projekta Active in Sport Again! do 31. prosinca 2021. godine.
    U Amandmanu 1 od 19. ožujka 2021. je samo i isključivo definirana promjena vremena trajanja projekta radi izvanredne situacije uzrokovane COVID-19.

    DSVR