ODRŽAN JE SASTANAK SRT-A LICE I NALIČJE VRHUNSKOG SPORTA, 11.02.2021.

  • ODRŽAN JE SASTANAK SRT-A LICE I NALIČJE VRHUNSKOG SPORTA, 11.02.2021.
    11. veljača 2021

    Članovi SRT-a Lice i naličje vrhunskog sporta (g. Tomislav Paškvalin, g. Slobodan Kraljević, g. Alojzije Jankovic, g. Marin Šarec, gđa. Marija Anzulović - telefonski prisutna i gđa. Eleonora Kovač) održali su prvi sastanak u 2021. Tema sastanka: Realizirane aktivnosti SRT-a kroz siječanj (upućena molba za sastankom s ministrom zdravstva  g. Vilijem Berošem - tema: Zdravstvena zaštita sportaša) te potencijalne nadolazeće aktivnosti do lipnja 2021. u suradnji s HDSM i HDMR.
    Također, tema sastanka je bila i EU projekt Project Active in  Sport Again.
    Partneri AS-A: