Stručni sastanak Active in Sport Again!

 • Stručni sastanak Active in Sport Again!
  04. rujan 2020

  U Petak, 4.9. od 16 do 18 sati, DSVR, Vojnovićeva 42, održan je Stručni sastanak i edukativna radionica Stalnog radnog tijela Lice i naličje vrhunskog sporta na temu Zdravstvena zaštita sportaša kojom se DSVR intenzivno bavi od 2019. godine. Osim nastavka djelovanja i dogovora eminentnih članova  SRT-a Lice i naličje vrhunskog sporta - DSVR-a, liječnici HDSM i liječnici HDMR, gošća sastanka doc. dr. sc. Cvita Gregov s Kineziološkog fakulteta Sveučilište u Zagrebu održala je prezentaciju o EU projektu We_Care s kojim naša već započeta tematika za koju želimo uporište u zakonskoj regulativi ima puno dodirnih točaka.
  Otvorena je nova suradnja svih prisutnih, donijeti su kvalitetni zaključci o kojima će javnost u narednom razdoblju biti informirana,  a sve na dobrobit hrvatskog sportaša i sustava sporta.
  Također, dogovoreni su zdravstveni pregledi za bivše vrhunske sportaše DSVR-a u sklopu EU projekta Active in Sport Again koje će provesti stručni tim u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar u tjednu od 07.09. do 11.09.2020. - suradnik na projektu AS-A, a kako bi se dobila kvalitetna analiza stanja zdravstvenog statusa bivših vrhunskih sportaša i kako bi se realizirao jedan od ciljeva AS-A.

  Europski projekt Active in Sport Again! je projekt ERASMUS + čiji je nositelj Društvo sportaša veterana i rekreativaca, a partneri su BSDA, Bugarska i Športna zveza Ajdovščina te suradnici Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, SSGZ, Sport za sve - Zagreb i Rukometni klub Lokomotiva Zagreb.

  Više i na Facebook stranica Project Active in Sport Again!

  DSVR