Članovi DSVR u rekreativnim aktivnostima EU projekta Active in Sport Again!, na SRC Bundek

  • Članovi DSVR u rekreativnim aktivnostima EU projekta Active in Sport Again!, na SRC Bundek
    03. rujan 2020

    U četvrtak, 03.09.2020. članovi DSVR sudjelovali su u sklopu Ljetnog sportskog programa koji organizira suradnik na projektu AS-A Sport za sve na SRC Bundek od 09.00 do 10.00 sati.
    Uključivanje u rekreativne aktivnosti na otvorenom primjer je dobre prakse u sklopu EU projekta Active in Sport Again!

    DSVR