Liječnici predlažu novi model zdravstvene skrbi sportaša

 • Liječnici predlažu novi model zdravstvene skrbi sportaša
  10. lipanj 2020

  U Zagrebu je održan sastanak radne skupina za izradu Strategije zdravstvene skrbi sportaša koja djeluje u okviru stalnog radnog tijela Lice i naličje vrhunskog sporta. Zadaća radne skupine je izrada Pravilnika o zdravstvenoj skrbi sportaša i dopuna zakonske regulative kojom bi zdravstveni pregledi sportaša postali dijelom primarne zdravstvene zaštite.

  Prema važećem Zakonu o sportu nije definiran postotak izdvajanja za zdravstvenu zaštitu sportaša ni na lokalnoj ni na državnoj razini, zdravstvena zaštita sportaša je definirana samo kroz utvrđivanje opće i specifične zdravstvene sposobnosti dok svi ostali oblici zdravstvene zaštite (preventivna, kurativna, rehabilitacijska) nisu specifično definirani. Nadalje, nedostaju podzakonski akti koji definiraju opseg utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportaša, a ne postoji ni jasno definirano financiranje zdravstvene skrbi sportaša - nije jasno tko snosi troškove i u kojem opsegu.

  Predsjednik Društva liječnika sportske medicine dr. Vladimir Ivančev i specijalistica medicine rada i sporta dr. Tajana Rogina prezentirali su dva modela s prijedlozima financiranja zdravstvene zaštita sportaša koje su izradili liječnici Hrvatskog društvo za sportsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora.

  Prvi model podrazumijeva izdvajanje iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 130.000 sportašica i sportaša do 18 godina. Prema tom modelu - a sukladno aktualnom cjeniku Hrvatske liječničke komore prema kojem specijalistički pregled sportaša iznosi 220 kn - za jednogodišnji pregled trebalo bi osigurati 28.600.000 kn, što je 0,016% ukupnog prihoda doprinosa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Pritom je važno naglasiti da se ne radi o dodatnom izdvajanju već je ono sadržano u 15% obaveznog doprinosa iz bruto plaće koji izdvaja svaki zaposleni građanin u Hrvatskoj.

  Drugi prijedlog je sveobuhvatni model izdvajanja iz Državnog proračuna RH. On predviđa utvrđivanje točnog postotka izdvajanja za osiguravanje zdravstvene zaštite 233.174 registriranih sportaša svih dobnih skupina u Hrvatskoj. Riječ je o 51.298.280 kuna kojim bi se osigurala mreža od 100 timova specijalista medicine rada i sporta, a tim bi sredstvima izravno raspolagao HZZO. Ni ovdje nije riječ o novim izdvajanjima već o drukčijoj preraspodjeli (oko 30%) ukupnih godišnjih izdvajanja za sport iz Državnog proračuna.

  Ovime bi se osigurala mreža primarnog zdravstvenog kontakta za sve sportaše, mogućnost prethodnog, periodičkog, kontrolnog i izvanrednog pregleda, registar sportaša, online dostupnost podataka preko informatičkog CEZIH sustava, dodatne dijagnostičke pretrage na primarnoj razini, direktno upućivanje na dijagnostičke, terapijske i rehabilitacijske usluge na sekundarnoj i tercijarnoj razini.

  Lice i naličje vrhunskog sporta naziv je stalnog radnog tijela Društva sportaša veterana i rekreativaca kojem je glavni cilj unapređenje zdravstvene zaštite sportaša i kojem je na čelu bivši vaterpolski reprezentativac Tomislav Paškvalin. (mš/DSVR)