ODRŽANA JE 2. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DSVR - ELEKTRONIČKIM PUTEM

 • ODRŽANA JE 2. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DSVR - ELEKTRONIČKIM PUTEM
  16. ožujak 2020

  Uslijed novonastale zdravstvene situacije širokih razmjera (COVID 19) održana je 2. sjednica Upravnog odbora DSVR elektroničkim putem.
  Dnevni red:
  1. Verifikacija Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora DSVR-a od 20. siječnja 2020.
  2. Izbor stručnog tajnika DSVR,  sukladno članku 30. Statutu DSVR-a – Odluka
   - Prijedlog novog mandata za stručnu tajnicu Eleonoru Kovač (01.04.2016. – 31.03.2020.) za mandatno razdoblje od 01.04.2020. do 31.03.2024.
  3. Izvješće o realizaciji projekta „Active in sport Again“ od siječnja do ožujka 2020. i hodogram aktivnosti od 2020. do 2021. – na znanje
  4. Sporazum o suradnji između DSVR i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo za potrebe realizacije Europskog projekta „Active in sport Again“ – 2020. – 2021. - Odluka
  5. Sporazum o suradnji između DSVR-a i g. Marina Šareca za potrebe stručnog rada u sklopu Europskog projekta „Active in sport Again“ –  2020. – 2021. - Medijska promocija projekta „AS-A“ i DSVR-a –  Ponuda u prilogu – Odluka
  6. Razno

  Sve točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene po elektroničkom očitovanju svih članova Upravnog odbora DSVR.

  DSVR