ODRŽANA JE 2. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA (NOVI SAZIV) DSVR-A, 03.12.2019.

  • ODRŽANA JE 2. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA (NOVI SAZIV) DSVR-A, 03.12.2019.
    03. prosinac 2019

    Održana je 2. sjednica Upravnog odbora DSVR-a na kojoj su dogovorene sve potrebne radnje za pripremu redovne godišnje Skupštine koja će se održati u ponedjeljak, 09.12.2019. s početkom u 18.00 sati.
    Također, dogovorene su sve ostale aktivnosti DSVR-a koje nas očekuju u 2020. godini, a sve kako bi se provele na najvišoj razini.
    DSVR