ODRŽANA EDUKACIJA U SSGZ-U ZA UNOS PODATAKA U NOVU ZG APLIKACIJU VEZANO ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZAGREBA ZA 2020.

  • ODRŽANA EDUKACIJA U SSGZ-U ZA UNOS PODATAKA U NOVU ZG APLIKACIJU VEZANO ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZAGREBA ZA 2020.
    13. studeni 2019

    U srijedu, 13. studenog predstavnica DSVR, stručna tajnica Eleonora Kovač sudjelovala je u SSGZ-u u sklopu edukacije vezane za prijavu na Javni poziv - Program javnih potreba u sustavu sporta Grada Zagreba za 2020. putem jedinstvene web aplikacije Grada Zagreba – ZGSport.
    Intencija SSGZ-a i Gradskog ureda za šport i mlade je unificirati unos podataka i olakšati u budućnosti unos i praćenje implementiranih podataka, a koji se odnose na prijavu gradskih sportskih saveza i sportskih klubova iz sustav sporta na Javni poziv za Program javnih potreba u sustavu sporta.

    DSVR