SVJETSKI DAN SRCA, 29. RUJNA 2019.

 • SVJETSKI DAN SRCA, 29. RUJNA 2019.
  29. rujan 2019

  DSVR podržava Svjetski dan SRCA 2019. Pravilna tjelesna aktivnost, pravilna prehrana i adekvatna prevencija pravi je i zdravi put do zdravog i stabilnog psihofizičkog ststusa svakog pojedinca, a time će se smanjiti i kardiovaskularne bolesti koje su u porastu u Republici Hrvatskoj, ali i u svijetu!
  Pozivamo sve na bavljenje sportom, ili jednim oblikom tjelesne aktivnosti, ali isto tako i na kontinuirane zdravstvene preglede koji mogu od najranije dobiti detektirati anomalije i bolesti kod svih pojedinaca - sportaša, a osobito vrhunskih sportaša koji su pod stalnim fiziološkim opterećenjima i stresnim situacijama, a sve kako bi se spriječile potencijalne kardiovaskularne bolesti! 

  Više možete pročitati na linku.


  DSVR