PREDSTAVNIŠTVO DSVR-A U SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA ŠPORT, TEMA: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA

  • PREDSTAVNIŠTVO DSVR-A U SREDIŠNJEM DRŽAVNOM UREDU ZA ŠPORT, TEMA: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA
    16. rujan 2019

    U ponedjeljak, 16. rujna 2019. održan je sastanak u Središnjem državnom uredu za šport između zamjenika državne tajnice SDUŠ-a dr.sc. Krešimira Šamije i eminentnih članova DSVR-a bivših vrhunskih sportaša gđe. Klaudije Bubalo, mag.cin. (predsjednica DSVR), g. Tomislava Paškvalina, dipl.iur., g. Vjekoslava Šafranića (upravitelj Zaklade DSVR) i stručne tajnice gđe. Eleonore Kovač, mag.cin. Također, ispred SDUŠ-a na sastanku je prisustvovala glasnogovornica SDUŠ-a gđa. Jelena Kolar, dipl.nov. Tema sastanka bila je "Zdravstvena zaštita sportaša" i rad DSVR-a kroz SRT "Lice i naličje vrhunskog sporta". Nakon uvodnih riječi s obje strane članovi DSVR-a prezentirali su dosadašnji rad kroz SRT te prijedloge koji bi se potencijalno involvirali u novi Zakon o športu, a tiču se zdravstvene zaštite sportaša od najmlađe dobi. Cilj članova DSVR-a vezano za navedenu temu je propisivanje zdravstvenih pregleda za sportaše po dobi, spolu i sportu kroz nekoliko kategorija (ali isto tako i rekreativaca) kako bi se od najranije dobi preventivno djelovalo na zdravstveni status svakog pojedinca koji se uključuje u sport ili neku od tjelesnih aktivnosti te vođenje jedinstvene nacionalne baze podataka o zdravstvenom statusu svih sportaša. Svrha predmetne tematike je stvaranje zdravog sportaša, ali i nacije čije je zdravstveno stanje praćeno od početka bavljenja sportom ili jednim oblikom tjelesne aktivnosti, a sportašima koji su dio vrhunskog sporta omogućiti bolje, kvalitetnije i dugoročnije bavljenje sportom uz mogućnost postizanja vrhunskih rezultata. Za vrhunske sportaše zasigurno je bitno propisati opsežnije zdravstvene preglede ovisno o specifikumu sporta i vrsti fizioloških opterećenja kroz koje prolaze vrhunski sportaši. Dr.sc. Krešimir Šamija potom je detaljno obrazložio stav SDUŠ-a na navedene prijedloge od strane DSVR-a uzimajući temelj kroz Prijedlog Zakona o športu na koji će se moći dati prijedlozi kada bude otvorena Rasprava na Prijedlog Zakona o športu, te koji su sve koraci poduzeti s njihove strane da bi se sve navedeno i realiziralo kroz zakonsku regulativu na dobrobit djece, mladih, sportaša koji su ili će biti dio sustava sporta. Također, postoji zajednička ideja vezano za "brzo djelovanje" na navedenu temu, a to je edukacija struke u sustavu sporta kroz razne seminare ili radionice na navedenu temu, ali i u suradnji s Ministarstvom zdravlja i Hrvatskim društvom za sportsku medicinu s kojima je SDUŠ već razmijenio iskustva i prijedloge vezano za područje zdravstvene zaštite sportaša. Svi sudionici sastanka iznijeli su svoja mišljenja i konačne prijedloge na visokom nivou kako bi u konačnici područje zdravstvene zaštite sportaša postalo kvalitetnije u svim segmentima kako na gradskoj tako i na nacionalnoj razini. Stvoreni su preduvjeti za potencijalnu suradnju između SDUŠ-a i DSVR-a na obostrano zadovoljstvo i sustav sporta općenito.

    DSVR