OKRUGLI STOL LICE I NALIČJE VRHUNSKOG SPORTA - DSVR, 08.05.2019.

 • OKRUGLI STOL LICE I NALIČJE VRHUNSKOG SPORTA - DSVR, 08.05.2019.
  08. svibanj 2019

  U srijedu, 08. svibnja 2019. Stalno radno tijelo DSVR-a pod nazivom „Lice i naličje vrhunskog sporta“ održalo je Okrugli stol na temu "Lice i naličje vrhunskog sporta" u 14.00 sati u prostorijama DSVR-a.
  Osnovne informacije o predmetnoj tematici i SRT-u su sljedeće:
    
  OKRUGLI STOL
  TEMA: „LICE I NALIČJE VRHUNSKOG SPORTA“
  DATUM: 08. SVIBNJA 2019.
  VRIJEME: 14.00 SATI
  MJESTO: DRUŠTVO SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA,VOJNOVIĆEVA 42/2

  SUDIONICI OKRUGLOG STOLA - ČLANOVI DSVR-a I EMINENTNI GOSTI:
  - Aleksandra Szekely – dr. med. sportske medicine – predsjednica Stalnog radnog tijela „Lice i naličje vrhunskog sporta“,
  - Sulejman Tabaković – dipl. iur. – član Upravnog odbora DSVR-a i dopredsjednik SRT-a „Lice i naličje vrhunskog sporta“,
  - Slobodan Kraljević – dipl. oec. - bivši vrhunski sportaš – član Savjeta DSVR-a i dopredsjednik SRT-a „Lice i naličje vrhunskog sporta“,
  - Tomislav Paškvalin – dipl. iur. -  bivši vrhunski sportaš, dvostruki olimpijski pobjednik, bivši državni dužnosnik – Pomoćnik ministra za sport (2014. – 2016.) – član Savjeta DSVR-a - za vrijeme mandata pokrenuo je i realizirao Tehničku dokumentaciju za realizaciju „Nacionalnog informacijskog sustava u sportu“ koji je propisan Zakonom o sportu,
  - Josip Glavaš – bivši vrhunski trener iz rukometa nacionalne i svjetske razine – član DSVR-a i član SRT-a
  - Slobodan Kuvalja  - dr. med. – expert za izokinetičku dijagnostiku – gost okruglog stola i
  - Eleonora Kovač, mag. cin. - stručna tajnica DSVR.
  Moderator Okruglog stola - Alojzije Janković, mag. oec. i struč. spec. oec. - Velemajstor šaha i član Upravnog odbora DSVR

  1. ŠTO JE STALNO RADNO TIJELO „LICE I NALIČJE VRHUNSKOG SPORTA“?
  Stalno radno tijelo „Lice i naličje vrhunskog sporta“ (SRT) osnovao je Upravni odbor DSVR-a sukladno Statutu DSVR-a radi iznošenja stavova, mišljenja i prijedloga koji se odnose na tematiku koja je vezana za ugrožavanje zdravstvenog statusa sportaša ali i rekreativca, a sve zbog nedovoljne brige o zdravstvenom stanju sportaša ili zbog danas sve više intenzivnih trenažnih procesa koji postaju sve zahtjevniji i duži s obzirom na želju  ostvarivanja vrhunskih rezultata. Nažalost, sportaši rekreativci, a mahom sportaši profesionalci na vrijeme ne obavljaju kvalitetne i adekvatne zdravstvene preglede s obzirom na njihovu dob, spol i sport iz kojeg dolaze te dolazi do paradoksa jer oni koji se bave više i intenzivnije sportom jer dinamika stvaranja vrhunskih rezultata to iziskuje, danas postaju ciljna skupina kojoj zdravstveni status može biti više ugroženiji od onih koji se ne bave sportom. Sport bi svakako trebao biti poveznica sa zdravim načinom življenja, jačanjem imuniteta, odnosno jačanjem cjelokupnog psihofizičkog statusa pojedinca. Nažalost, danas se sport povezuje uz vrlo aktualnu temu vezanu za zdravstvenu problematiku sportaša s obzirom na veliku učestalost zdravstvenih problema i opasnih bolesti pa čak i smrtnosti kod mladih sportaša ali i rekreativaca. Problematika se odnosi ne samo na vrhunski već i na rekreativni sport u svim segmentima.
  Stoga, na temelju profesionalnih iskustava bivših vrhunskih sportaša, sportskih djelatnika, liječnika, pravnika, ekonomista i kineziologa, a koji su članovi DSVR-a, DSVR želi senzibilizirati javnost i institucije o navedenoj tematici i prevenirati isto na vrijeme, a sve u interesu pravilnog sportskog i zdravog razvoja mladih sportaša i sportske nacije općenito.

  2. KOJI SU CILJEVI SRT-a?
  Cilj SRT-a je senzibilizirati javnost, sportski kadar, roditelje i nadležne institucije iz sustava sporta, zdravstva i obrazovanja kako bi se s predmetnom tematikom na vrijeme upoznali svi koji su direktno ili indirektno involvirani u sport (djeca, mladi, treneri, liječnici, sportski djelatnici, profesori TZK-a i dr.).
  Prevencija navedene problematike može se postići kroz zakonsku regulativu na zadovoljstvo svih sudionika u sportu jedne države. Također, cilj je stvoriti zdravu naciju kroz zdravo i pravilno bavljenje sportom, a to se može postići propisivanjem zdravstvenih pregleda za određenu dobnu skupinu, spol i određeni sport kojim se bave sportaši. Isto tako potrebno je definirati zdravstvene preglede i za rekreativce s obzirom na dob i aktivnost kojom se bave.
  Jedan od ciljeva je i prijedlog unosa zdravstvenog biltena pojedinca – sportaša u poseban registar gdje bi se u svakom trenutku moglo pratiti zdravstveno stanje sportaša po dobi, spolu i sportu kojim se bavi (prijedlog da predmetni registar bude sastavni dio registara „Nacionalnog informacijskog sustava u sportu“ koji je propisan Zakonom o sportu). Takva baza podataka glede zdravstvenog statusa sportaša – pojedinca može biti temelj za izradu smjernica kako i na koji način doprinijeti da se vodi još kvalitetnija briga o sportašima glede njihovog zdravstvenog statusa te može poslužiti i kao kontrolni zdravstveni mehanizam.
   
  3. ZBOG ČEGA JE OSNOVANO SRT „LICE I NALIČJE VRHUNSKOG SPORTA?
  SRT se osnovalo zbog uočavanja sve većih zdravstvenih problema koji se pojavljuju na nacionalnoj i svjetskoj razini kod sportaša u individualnim i kolektivnim sportovima i to od najmlađe dobi, a koji dovode do teških bolesti, povreda pa čak i do smrti tijekom bavljenja sportom ili invalidnosti nakon bavljenja sportom.
  Sve više je mladih sportaša koji su u rekreativnom ali i u vrhunskom sportu koji se susreću s bolestima kardiovaskularnog sustava, lokomotornog sustava, stanja pretreniranosti i dr. koje mogu biti prikrivene ako se na vrijeme ne otkriju. Takvi zdravstveni problemi mogu dovesti do naglog prekida bavljenja sportom već u najranijoj dobi ili čak latentnosti koju smo i spomenuli.

  4. NA ŠTO ŽELIMO UKAZATI? 
  SRT želi ukazati naciji, društvu kako je bitno na vrijeme prevenirati sve štetne posljedice koje se mogu pojaviti kod sportaša i rekreativaca koji su u trenažnim procesima ili tjelesnim aktivnostima, a koje iziskuju više truda i napora za cjelokupan organizam. Sve se može na pravilan i kvalitetan način prevenirati s pravovremenim propisanim zdravstvenim pregledima za određenu dob, spol, sport i sportsku aktivnosti u suradnji i uz puno truda sa sudionicima iz sustava sporta, zdravstva i obrazovanja (institucije, klubovi, roditelji, djeca, škola).

  5. KAKO OSIGURATI REALIZACIJU CILJEVA SRT-a?
  Prevencija gore navedenog može se postići propisivanjem zdravstvenih pregleda za određenu dob, spol, sport i sportsku aktivnost s kojom se sportaš – pojedinac bavi. Intencija je SRT-a da propisani zdravstveni pregledi budu sastavni dio zakonske regulative Zakona o sportu.
  Suradnja Središnjeg državnog ureda za šport, Ministarstva zdravstva i Ministarstva znanosti i obrazovanja može u veliko doprinijeti kroz propisane zakone i podzakonske akte da se zdravstveni problemi kod sportaša, povrede, invalidnost i problem preuranjene smrti na sportskim terenima svedu na što manju razinu te da smo u korak s najrazvijenijim zemljama.
  S obzirom da je Hrvatska zemlja koja se ponosi svojim sportašima i sportskim rezultatima, čiji su sportaši ambasadori Hrvatske u svijetu isti svakako i zaslužuju da se o njihovom zdravstvenom statusu vodi briga na najvišem i najkvalitetnijem nivou.
   
  DSVR