KONFERENCIJA „Dobro upravljanje i ravnopravnost spolova u sportu“ u organizaciji HOO-a

 • KONFERENCIJA „Dobro upravljanje i ravnopravnost spolova u sportu“ u organizaciji HOO-a
  20. studeni 2018

  20. studenog 2018. u hotelu Panorama u Zagrebu održana je Konferencija za dionike iz sustava znanosti, obrazovanja i sporta – „Dobro upravljanje i ravnopravnost spolova u sportu“ u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora.

  Konferencija se održala u okviru projekta GETZ (Gender Equality Toolkit for generation Z) koji provodi Sveučilište u Worcesteru iz Ujedinjenog Kraljevstva u suradnji sa sveučilištima iz Norveške, Nizozemske i Belgije te sportskim organizacijama iz Slovenije, Švedske i Hrvatske u kojoj provedbom projekta upravlja Hrvatski olimpijski odbor. Cilj projekta je osmisliti, provesti i evaluirati inovativni obrazovni program o ravnopravnosti spolova u sportu za mlade osobe koje su rođene u razdoblju od 1995. do 2009. godine.
  Obrazovni program će se sastojati od šest nastavnih jedinica koje će obuhvatiti teoretska i praktična nastavna pomagala.
  Krajnji cilj projekta je pomoći mladima da izgrade svoje stavove o ravnopravnosti spolova prije početka rada ili uključivanja u sport kako se ne bi uklopili u organizacijsku kulturu koja promiče negativne stavove prema ženama i na taj način svjesno ili nesvjesno preuzeli ustaljene obrasce ponašanja koji krše principe dobrog upravljanja u sportu.

  PROGRAM KONFERENCIJE:

  10:00 – 10:15 OTVARANJE KONFERENCIJE
  Moderator: Manuela Sentđerđi, Hrvatski olimpijski odbor
  Josip Čop, Hrvatski olimpijski odbor
  dr. sc. Martina Jeričević, Središnji državni ured za sport

  10:15 – 11:30 DOBRO UPRAVLJANJE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U SPORTU
  Moderator: Ratko Cvetnić, Hrvatski olimpijski odbor
  Ravnopravnost spolova kao preduvjet dobrog upravljanja u sportu
  Morana Paliković Gruden, Hrvatski olimpijski odbor
  Ovlasti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u slučajevima diskriminacije žena u sportu
  Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
  Žene na upravljačkim pozicijama u sportskim organizacijama
  dr. sc. Sanda Čorak, Hrvatski olimpijski odbor
  Potpora dobrom upravljanju u sportu kroz obrazovanje i umrežavanje žena
  Ivan Vranković, Hrvatska asocijacija za sportski menadžment
   
  12:00-13:00 PERCEPCIJA ŽENA I UTJECAJ MEDIJA
  Moderatorica: Dragana Majcen
  Mladi u Hrvatskoj iz rodne perspektive
  dr. sc. Ana Maskalan, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  Medijsko praćenje i predstavljanje sportaša i sportašica
  Ratko Cvetnić, član, Komisija za ravnopravnost spolova, Hrvatski olimpijski odbor
  Primjer dobre prakse: Kampanja za veću vidljivost ženskih sportova u elektroničkim medijima u mediteranskim zemljama
  Anita Malenica, Agencija za elektroničke medije
   
  14:00-16:00 RADIONICA ZA SUDIONIKE KONFERENCIJE
  Moderatorica: Alma Papić, Hrvatski olimpijski odbor

  14:00-14:15 Predstavljanje projekta GETZ i okvira za razvoj obrazovnog alata
  Vanessa Jones, Sveučilište u Worcesteru

  14:15-15:00 Prvi dio radionice: Rad sudionika u tematskim radnim skupinama
  Tematska radna skupina „Kultura i društvo“
  Moderatorica: Dragana Majcen, Hrvatski sportski plesni savez
  Tematska radna skupina „Mediji“
  Moderatorica: Nataša Preis-Bedenik, Hrvatski triatlon savez
  Tematska radna skupina „Upravljanje sportskim organizacijama“
  Moderator: Alojzije Janković, Hrvatska asocijacija za sportski menadžment
  Tematska radna skupina „Uključivanje u sport i bavljenje sportom“
  Moderatorica: Ivana Ruszkowski, Hrvatski biciklistički savez
  Tematska radna skupina „Sportske priredbe i natjecanja“
  Moderatorica: Melita Juratek Cipek, Hrvatski klizački savez
  Tematska radna skupina „Komercijalne djelatnosti u području sporta“
  Moderator: Ivan Vranković, Hrvatska asocijacija za sportski menadžment
   
  15:30-16:00 Drugi dio radionice: Predstavljanje prijedloga sudionika po temama
  Tematska radna skupina „Kultura i društvo“
  Moderatorica: Dragana Majcen, Hrvatski sportski plesni savez
  Tematska radna skupina „Mediji“
  Moderatorica: Nataša Preis-Bedenik, Hrvatski triatlon savez
  Tematska radna skupina „Upravljanje sportskim organizacijama“
  Moderator: Alojzije Janković, Hrvatska asocijacija za sportski menadžment
  Tematska radna skupina „Uključivanje i sudjelovanje u sportu“
  Moderatorica: Ivana Ruszkowski, Hrvatski biciklistički savez
  Tematska radna skupina „Sportske priredbe i natjecanja“
  Moderatorica: Melita Juratek Cipek, Hrvatski klizački savez
  Tematska radna skupina „Komercijalne djelatnosti u području sporta“
  Moderator: Ivan Vranković, Hrvatska asocijacija za sportski menadžment