ZAJEDNO U SPORTU ZA JEDNAKOST U ŽIVOTU!

 • ZAJEDNO U SPORTU ZA JEDNAKOST U ŽIVOTU!
  10. srpanj 2018

  U ponedjeljak, 09. srpnja 2018. u Krapini, MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU I SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT organizirali su edukativnu radionicu na temu: “Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport “.
  Predstavnice DSVR-a i CCPA - OFFS aktivno su sudjelovale na radionici (Aleksandra Lipić, UO DSVR, Renata Gomaz, CCPA i stručna tajnica DSVR-a Eleonora Kovač).
  Na radionici su dobiveni kvalitetni i stručni inputu, a interakcija svih sudionika doprinijela je da radionica bude inovativna, konstruktivna i zanimljiva, a sve kako bi se što kvalitetnije prijavili na Javni natječaj te s novim projektima obogatili i razvili sportsku društvenu zajednicu za djecu i mlade te osobe s poteškoćama.

  DSVR