PREZENTACIJA DSVR-A, ITALIJA, BASSANO, SWUP - EU PROJEKT

 • PREZENTACIJA DSVR-A, ITALIJA, BASSANO, SWUP - EU PROJEKT
  22. lipanj 2018

  U Bassanu, 21. lipnja 2018. u sklopu radnog sastanka i prezentacija Partnera SWUP projekta, predstavnice DSVR-a Aleksandra Lipić i Eleonora Kovač, prof. sudjelovale su kao gosti - potencijalni budući partner SWUP projekta.
  Također, predstavnice DSVR-a prezentirale su aktivnosti i ciljeve DSVR-a te su se osvrnule na aktualnu temu "Sport for women in urban places" i objasnile kako i koliko se u Gradu Zagrebu posvećuje pažnja predmetnoj tematici te što sve sustav sporta na tom području i čini - Presentation of Good Prastices by the SWUP Project Partners and guests.
  Uspostavljeni su novi kontakti te je otvorena suradnja za nove potencijalne projekte na međunarodnoj razini.

  DSVR