PREZENTACIJA-PREDAVANJE IDEJNOG PROJEKTA

  • PREZENTACIJA-PREDAVANJE IDEJNOG PROJEKTA
    17. travanj 2018

    U utorak, 17. travnja 2018. godine u prostorijama DSVR-a održana je prezentacija - predavanje izv. prof. dr. sc. Borisa Neljaka za članove Savjeta DSVR-a vezano za tematiku provedbe potencijalnog projekta u suradnji s članovima DSVR pod nazivom "Popularizacija sportskih aktivnosti - sportova u osnovnim školama".

    Ovom prilikom zahvaljujemo se izv. prof. dr. sc. Borisu Neljaku (izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) na osobnom predstavljanju, stručnoj prezentaciji-predavanju, idejama i zajedničkim zaključcima za nadolazeće razdoblje, a sve u svrhu predmetne tematike - Popularizacija sportskih aktivnosti - sportova u osnovnim školama. Također, hvala članovima Savjeta DSVR-a i članovima Upravnog odbora na dolasku i doprinosu ovoj aktualnoj tematici, g. Nikoli Dragašu, g. Vjekoslavu Šafraniću, g. Dragutinu Šurbeku, gđi. Klaudiji Bubalo, gđi. Mariji Anzulović, g. Željku Mavroviću, g. Tomislavu Paškvalinu, g. Nevenu Šavori, g. Željku Grabušiću, g. Zdravku Čokiću, gđi. Aleksandri Lipić, gđi. Ana Mariji Bujas Čelan te gostima gđi. Renati Gomaz i g. Žarku Stojiću na dolasku i konstruktivnim prijedlozima vezano za provedbu potencijalnog Projekta čije su osnovne značajke prikazane u prezentaciji pripremljenoj od strane uvaženog izv. prof. dr. sc. Borisa Neljaka i stručne tajnice DSVR-a Eleonore Kovač.

    DSVR