ODRŽANA JE 2. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DSVR-a, 10.04.2018.

 • ODRŽANA JE 2. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DSVR-a, 10.04.2018.
  10. travanj 2018

  U utorak, 10. travnja 2018. godine održana je 2. sjednica Upravnog odbora DSVR-a.
  Sve točke dnevnog reda izglasane su jednoglasno.
  Članovi Upravnog odbora DSVR –a donijeli su konstruktivna rješenja i prijedloge za nadolazeće razdoblje čiji se razvoj DSVR-a osim na gradsku i nacionalnu razinu potencijalno proširuje i na međunarodnu razinu ostvarujući pritom nove kontakte i potencijalnu poslovnu suradnju koja omogućava niz novih projekata koji se mogu aplicirati u sklopu EU fondova.
  Članovi Savjeta DSVR-a također, doprinijeli su s novim prijedlozima za nadolazeće razdoblje nadovezujući se na predmetne točke dnevnog reda 2. sjednice Upravnog odbora DSVR-a.

  Zahvaljujemo se svim članovima Upravnog odbora DSVR-a koji su prisustvovali sjednici, kao i članovima koji si bili prisutni telefonski zbog opravdanih razloga (predsjednica DSVR-a gđa. Klaudija Bubalo, g. Dragutin Šurbek, g. Sulejman Tabaković, gđa. Aleksandra Lipić, g. Boško Lozica, g. Neven Šavora i g. Ivan Mijatović), također, zahvaljujemo se nazočnim predstavnicima Savjeta DSVR-a (gđa. Erna Hawelka Rađenović, gđa. Marija Anzulović, g. Vjekoslav Šafranić i g. Tomislav Paškvalin) na Odlukama te novim prijedlozima za opstojnost i razvoj DSVR-a kao i gošći gđi. Renati Gomaz koja je otvorila put prema međunarodnoj suradnji - organizaciji CCPA, Danska uz stručnu tajnicu DSVR-a gđu. Eleonoru Kovač koja je u ožujku imala mogućnost prezentirati Društvo sportaša veterana i rekreativaca na visokoj razini (Danska, Copenhagen).
  DSVR