DSVR - Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog sporta i športskih natjecanja u 2018. godini – Područje: Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja i odlaska na međunarodna športska natjecanja

 • DSVR - Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog sporta i športskih natjecanja u 2018. godini – Područje: Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja i odlaska na međunarodna športska natjecanja
  16. ožujak 2018

  DSVR se tememeljem održanog sastanka Savjeta DSVR-a, 20.02.2018. javio na Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog sporta i športskih natjecanja u 2018. godini – Područje: Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja i odlaska na međunarodna športska natjecanja, raspisan od Središnjeg državnog ureda za šport od 15.02.2018. godine.

  Podnijeta je sljedeća dokumentacija:
   
  1. Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac prijave programa za programsko područje za koje se
  podnosi prijava
  2. Ispis izvatka iz Registra udruga, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Natječaja
  3. Ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija
  4. Preslika izvatka iz Registra sportskih djelatnosti, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana
  objave Natječaja
  5. Plan i program športske aktivnosti za koju se podnosi prijava za sufinanciranje "Judo za bolji, kvalitetniji, zdraviji i aktivniji život"
  6. Preslika važećeg statuta na kojoj se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga registracijskog tijela
  o sukladnosti statuta sa zakonom
  7. Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  8. Životopis osobe odgovorne za provedbu športskog programa
  9. Dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje športskoga programa za nositelja programa
  10. Uvjerenje nadležnoga suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak koje
  nije starije od šest (6) mjeseci od dana objave Natječaja
  11. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju
   vodi Porezna uprava, a koja nije starija od 30 dana od dana objave Natječaja
  12. Ispis financijskog izvješća o poslovanju u 2017. godini ovjerena od FINA-e
  13. Izjava o sufinanciranju programa iz ostalih izvora
  14. Dodatna dokumentacija – prezentacije DSVR-a iz 2016. i 2017. godine, članci, fotografije

  DSVR