ODRŽANA JE 5. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DSVR, 2. SRPNJA 2024.

  • ODRŽANA JE 5. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DSVR, 2. SRPNJA 2024.
    02. srpanj 2024

    U utorak, 2. srpnja 2024. godine održana je 5. sjednica Upravnog odbora DSVR. Jednoglasno su usvojene sve točke dnevnog reda. Usvojeno je Polugodišnje izvješće o radu DSVR-a, a koje će se podnijeti u Sportski savez Grada Zagreba sukladno ugovornoj obvezi za 2024. godini. Donijeta je odluka o obilježavanju šeste obljetnice smrti sportskog velikana i osnivača DSVR-a Dragutina Šurbeka, a koja će se obilježiti 9. srpnja 2024. godine.
    U rujnu se planiraju novi programi i projekti od interesa za širu sportsku zajednicu.

    DSVR