BIOGRAFIJE - Vlado Lisjak

  • Vlado Lisjak
    ime i prezime: Vlado Lisjak
    datum rođenja:
    mjesto rođenja:
    sport: hrvanje